Expo

Documentation

Hi friend! Meet us at App.js Conf in Krakow, Poland on April 4th and 5th with workshops and talks. Learn more

Color Reference

Components in React Native are styled using JavaScript. Color properties usually match how CSS works on the web.

React Native supports rgb() and rgba() in both hexadecimal and functional notation:
 • '#f0f' (#rgb)
 • '#ff00ff' (#rrggbb)
 • 'rgb(255, 0, 255)'
 • 'rgba(255, 255, 255, 1.0)'
 • '#f0ff' (#rgba)
 • '#ff00ff00' (#rrggbbaa)

hsl() and hsla() is supported in functional notation:
 • 'hsl(360, 100%, 100%)'
 • 'hsla(360, 100%, 100%, 1.0)'

This is a shortcut for rgba(0,0,0,0):
 • 'transparent'

You can also use color names as values. React Native follows the CSS3 specification:
 • aliceblue (#f0f8ff)
 • antiquewhite (#faebd7)
 • aqua (#00ffff)
 • aquamarine (#7fffd4)
 • azure (#f0ffff)
 • beige (#f5f5dc)
 • bisque (#ffe4c4)
 • black (#000000)
 • blanchedalmond (#ffebcd)
 • blue (#0000ff)
 • blueviolet (#8a2be2)
 • brown (#a52a2a)
 • burlywood (#deb887)
 • cadetblue (#5f9ea0)
 • chartreuse (#7fff00)
 • chocolate (#d2691e)
 • coral (#ff7f50)
 • cornflowerblue (#6495ed)
 • cornsilk (#fff8dc)
 • crimson (#dc143c)
 • cyan (#00ffff)
 • darkblue (#00008b)
 • darkcyan (#008b8b)
 • darkgoldenrod (#b8860b)
 • darkgray (#a9a9a9)
 • darkgreen (#006400)
 • darkgrey (#a9a9a9)
 • darkkhaki (#bdb76b)
 • darkmagenta (#8b008b)
 • darkolivegreen (#556b2f)
 • darkorange (#ff8c00)
 • darkorchid (#9932cc)
 • darkred (#8b0000)
 • darksalmon (#e9967a)
 • darkseagreen (#8fbc8f)
 • darkslateblue (#483d8b)
 • darkslategrey (#2f4f4f)
 • darkturquoise (#00ced1)
 • darkviolet (#9400d3)
 • deeppink (#ff1493)
 • deepskyblue (#00bfff)
 • dimgray (#696969)
 • dimgrey (#696969)
 • dodgerblue (#1e90ff)
 • firebrick (#b22222)
 • floralwhite (#fffaf0)
 • forestgreen (#228b22)
 • fuchsia (#ff00ff)
 • gainsboro (#dcdcdc)
 • ghostwhite (#f8f8ff)
 • gold (#ffd700)
 • goldenrod (#daa520)
 • gray (#808080)
 • green (#008000)
 • greenyellow (#adff2f)
 • grey (#808080)
 • honeydew (#f0fff0)
 • hotpink (#ff69b4)
 • indianred (#cd5c5c)
 • indigo (#4b0082)
 • ivory (#fffff0)
 • khaki (#f0e68c)
 • lavender (#e6e6fa)
 • lavenderblush (#fff0f5)
 • lawngreen (#7cfc00)
 • lemonchiffon (#fffacd)
 • lightblue (#add8e6)
 • lightcoral (#f08080)
 • lightcyan (#e0ffff)
 • lightgoldenrodyellow (#fafad2)
 • lightgray (#d3d3d3)
 • lightgreen (#90ee90)
 • lightgrey (#d3d3d3)
 • lightpink (#ffb6c1)
 • lightsalmon (#ffa07a)
 • lightseagreen (#20b2aa)
 • lightskyblue (#87cefa)
 • lightslategrey (#778899)
 • lightsteelblue (#b0c4de)
 • lightyellow (#ffffe0)
 • lime (#00ff00)
 • limegreen (#32cd32)
 • linen (#faf0e6)
 • magenta (#ff00ff)
 • maroon (#800000)
 • mediumaquamarine (#66cdaa)
 • mediumblue (#0000cd)
 • mediumorchid (#ba55d3)
 • mediumpurple (#9370db)
 • mediumseagreen (#3cb371)
 • mediumslateblue (#7b68ee)
 • mediumspringgreen (#00fa9a)
 • mediumturquoise (#48d1cc)
 • mediumvioletred (#c71585)
 • midnightblue (#191970)
 • mintcream (#f5fffa)
 • mistyrose (#ffe4e1)
 • moccasin (#ffe4b5)
 • navajowhite (#ffdead)
 • navy (#000080)
 • oldlace (#fdf5e6)
 • olive (#808000)
 • olivedrab (#6b8e23)
 • orange (#ffa500)
 • orangered (#ff4500)
 • orchid (#da70d6)
 • palegoldenrod (#eee8aa)
 • palegreen (#98fb98)
 • paleturquoise (#afeeee)
 • palevioletred (#db7093)
 • papayawhip (#ffefd5)
 • peachpuff (#ffdab9)
 • peru (#cd853f)
 • pink (#ffc0cb)
 • plum (#dda0dd)
 • powderblue (#b0e0e6)
 • purple (#800080)
 • rebeccapurple (#663399)
 • red (#ff0000)
 • rosybrown (#bc8f8f)
 • royalblue (#4169e1)
 • saddlebrown (#8b4513)
 • salmon (#fa8072)
 • sandybrown (#f4a460)
 • seagreen (#2e8b57)
 • seashell (#fff5ee)
 • sienna (#a0522d)
 • silver (#c0c0c0)
 • skyblue (#87ceeb)
 • slateblue (#6a5acd)
 • slategray (#708090)
 • snow (#fffafa)
 • springgreen (#00ff7f)
 • steelblue (#4682b4)
 • tan (#d2b48c)
 • teal (#008080)
 • thistle (#d8bfd8)
 • tomato (#ff6347)
 • turquoise (#40e0d0)
 • violet (#ee82ee)
 • wheat (#f5deb3)
 • white (#ffffff)
 • whitesmoke (#f5f5f5)
 • yellow (#ffff00)
 • yellowgreen (#9acd32)