Expo

Get Started
API Reference

Color Reference

Components in React Native are styled using JavaScript. Color properties usually match how CSS works on the web.

React Native supports rgb() and rgba() in both hexadecimal and functional notation:
 • '#f0f' (#rgb)
 • '#ff00ff' (#rrggbb)
 • 'rgb(255, 0, 255)'
 • 'rgba(255, 255, 255, 1.0)'
 • '#f0ff' (#rgba)
 • '#ff00ff00' (#rrggbbaa)

hsl() and hsla() is supported in functional notation:
 • 'hsl(360, 100%, 100%)'
 • 'hsla(360, 100%, 100%, 1.0)'

This is a shortcut for rgba(0,0,0,0):
 • 'transparent'

You can also use color names as values. React Native follows the CSS3 specification:
 • #f0f8ff aliceblue (#f0f8ff)
 • #faebd7 antiquewhite (#faebd7)
 • #00ffff aqua (#00ffff)
 • #7fffd4 aquamarine (#7fffd4)
 • #f0ffff azure (#f0ffff)
 • #f5f5dc beige (#f5f5dc)
 • #ffe4c4 bisque (#ffe4c4)
 • #000000 black (#000000)
 • #ffebcd blanchedalmond (#ffebcd)
 • #0000ff blue (#0000ff)
 • #8a2be2 blueviolet (#8a2be2)
 • #a52a2a brown (#a52a2a)
 • #deb887 burlywood (#deb887)
 • #5f9ea0 cadetblue (#5f9ea0)
 • #7fff00 chartreuse (#7fff00)
 • #d2691e chocolate (#d2691e)
 • #ff7f50 coral (#ff7f50)
 • #6495ed cornflowerblue (#6495ed)
 • #fff8dc cornsilk (#fff8dc)
 • #dc143c crimson (#dc143c)
 • #00ffff cyan (#00ffff)
 • #00008b darkblue (#00008b)
 • #008b8b darkcyan (#008b8b)
 • #b8860b darkgoldenrod (#b8860b)
 • #a9a9a9 darkgray (#a9a9a9)
 • #006400 darkgreen (#006400)
 • #a9a9a9 darkgrey (#a9a9a9)
 • #bdb76b darkkhaki (#bdb76b)
 • #8b008b darkmagenta (#8b008b)
 • #556b2f darkolivegreen (#556b2f)
 • #ff8c00 darkorange (#ff8c00)
 • #9932cc darkorchid (#9932cc)
 • #8b0000 darkred (#8b0000)
 • #e9967a darksalmon (#e9967a)
 • #8fbc8f darkseagreen (#8fbc8f)
 • #483d8b darkslateblue (#483d8b)
 • #2f4f4f darkslategrey (#2f4f4f)
 • #00ced1 darkturquoise (#00ced1)
 • #9400d3 darkviolet (#9400d3)
 • #ff1493 deeppink (#ff1493)
 • #00bfff deepskyblue (#00bfff)
 • #696969 dimgray (#696969)
 • #696969 dimgrey (#696969)
 • #1e90ff dodgerblue (#1e90ff)
 • #b22222 firebrick (#b22222)
 • #fffaf0 floralwhite (#fffaf0)
 • #228b22 forestgreen (#228b22)
 • #ff00ff fuchsia (#ff00ff)
 • #dcdcdc gainsboro (#dcdcdc)
 • #f8f8ff ghostwhite (#f8f8ff)
 • #ffd700 gold (#ffd700)
 • #daa520 goldenrod (#daa520)
 • #808080 gray (#808080)
 • #008000 green (#008000)
 • #adff2f greenyellow (#adff2f)
 • #808080 grey (#808080)
 • #f0fff0 honeydew (#f0fff0)
 • #ff69b4 hotpink (#ff69b4)
 • #cd5c5c indianred (#cd5c5c)
 • #4b0082 indigo (#4b0082)
 • #fffff0 ivory (#fffff0)
 • #f0e68c khaki (#f0e68c)
 • #e6e6fa lavender (#e6e6fa)
 • #fff0f5 lavenderblush (#fff0f5)
 • #7cfc00 lawngreen (#7cfc00)
 • #fffacd lemonchiffon (#fffacd)
 • #add8e6 lightblue (#add8e6)
 • #f08080 lightcoral (#f08080)
 • #e0ffff lightcyan (#e0ffff)
 • #fafad2 lightgoldenrodyellow (#fafad2)
 • #d3d3d3 lightgray (#d3d3d3)
 • #90ee90 lightgreen (#90ee90)
 • #d3d3d3 lightgrey (#d3d3d3)
 • #ffb6c1 lightpink (#ffb6c1)
 • #ffa07a lightsalmon (#ffa07a)
 • #20b2aa lightseagreen (#20b2aa)
 • #87cefa lightskyblue (#87cefa)
 • #778899 lightslategrey (#778899)
 • #b0c4de lightsteelblue (#b0c4de)
 • #ffffe0 lightyellow (#ffffe0)
 • #00ff00 lime (#00ff00)
 • #32cd32 limegreen (#32cd32)
 • #faf0e6 linen (#faf0e6)
 • #ff00ff magenta (#ff00ff)
 • #800000 maroon (#800000)
 • #66cdaa mediumaquamarine (#66cdaa)
 • #0000cd mediumblue (#0000cd)
 • #ba55d3 mediumorchid (#ba55d3)
 • #9370db mediumpurple (#9370db)
 • #3cb371 mediumseagreen (#3cb371)
 • #7b68ee mediumslateblue (#7b68ee)
 • #00fa9a mediumspringgreen (#00fa9a)
 • #48d1cc mediumturquoise (#48d1cc)
 • #c71585 mediumvioletred (#c71585)
 • #191970 midnightblue (#191970)
 • #f5fffa mintcream (#f5fffa)
 • #ffe4e1 mistyrose (#ffe4e1)
 • #ffe4b5 moccasin (#ffe4b5)
 • #ffdead navajowhite (#ffdead)
 • #000080 navy (#000080)
 • #fdf5e6 oldlace (#fdf5e6)
 • #808000 olive (#808000)
 • #6b8e23 olivedrab (#6b8e23)
 • #ffa500 orange (#ffa500)
 • #ff4500 orangered (#ff4500)
 • #da70d6 orchid (#da70d6)
 • #eee8aa palegoldenrod (#eee8aa)
 • #98fb98 palegreen (#98fb98)
 • #afeeee paleturquoise (#afeeee)
 • #db7093 palevioletred (#db7093)
 • #ffefd5 papayawhip (#ffefd5)
 • #ffdab9 peachpuff (#ffdab9)
 • #cd853f peru (#cd853f)
 • #ffc0cb pink (#ffc0cb)
 • #dda0dd plum (#dda0dd)
 • #b0e0e6 powderblue (#b0e0e6)
 • #800080 purple (#800080)
 • #663399 rebeccapurple (#663399)
 • #ff0000 red (#ff0000)
 • #bc8f8f rosybrown (#bc8f8f)
 • #4169e1 royalblue (#4169e1)
 • #8b4513 saddlebrown (#8b4513)
 • #fa8072 salmon (#fa8072)
 • #f4a460 sandybrown (#f4a460)
 • #2e8b57 seagreen (#2e8b57)
 • #fff5ee seashell (#fff5ee)
 • #a0522d sienna (#a0522d)
 • #c0c0c0 silver (#c0c0c0)
 • #87ceeb skyblue (#87ceeb)
 • #6a5acd slateblue (#6a5acd)
 • #708090 slategray (#708090)
 • #fffafa snow (#fffafa)
 • #00ff7f springgreen (#00ff7f)
 • #4682b4 steelblue (#4682b4)
 • #d2b48c tan (#d2b48c)
 • #008080 teal (#008080)
 • #d8bfd8 thistle (#d8bfd8)
 • #ff6347 tomato (#ff6347)
 • #40e0d0 turquoise (#40e0d0)
 • #ee82ee violet (#ee82ee)
 • #f5deb3 wheat (#f5deb3)
 • #ffffff white (#ffffff)
 • #f5f5f5 whitesmoke (#f5f5f5)
 • #ffff00 yellow (#ffff00)
 • #9acd32 yellowgreen (#9acd32)